Om oss

Vi som skriver på den här sidan är samtliga jurister och vi har ett mål som innebär att vårt yrke ska bli mer begripligt för folk i gemen. Vi vet att lagboken kan kännas svår att både läsa, tolka och begripa. Detta gör att folk kan hamna i situationer som borde kunna undvikas: man tror sig göra rätt – men rent juridiskt så har man fel.

Vi vill använda ett enklare språk och ge tydliga exempel på hur vad som gäller i olika situationer. Målet är att sänka trösklarna och att gemene man ska veta vad som gäller i samband med exempelvis en bostadsaffär, ett köp av en tjänst – exempelvis av en hantverkare – eller då man köper en båt på Blocket. Vilka rättigheter har du – och vilka skyldigheter finns?

Vi kommer även att titta närmare på vanliga tvister och se hur sådana kan lösas. Vad händer vid en vårdnadstvist? Vilken ska ärva vad i samband med en närståendes död – och kan ett testamente stå över arvsrätten? Kort sagt: vi ska skriva om allt som rör juridik och vi ska göra det på ett sätt som alla förstår. Välkommen!