Kategorier
Juridik

Advokatbyrå – hjälp vid en vårdnadstvist 

Att man separerar och skiljer sig är långt ifrån ovanligt. Kärleken kan dö ut och den kan återuppstå på andra ställen. Det är en del av livet – och i Sverige lever vi ett tillåtande och progressivt samhälle. Därmed dock inte sagt att varje separation och skilsmässa är lycklig och enkel att ta sig igenom. 

Tvärtom: i många fall så slutar det med konflikter och bråk. Så länge detta rör exempelvis saker av ekonomiskt värde så är det konflikter och tvister som ofta är både lättare att hantera och enklare att lösa. Det är när det handlar om barnen som det blir svårare. Där krävs ofta professionell hjälp av en advokatbyrå. 

Vårdnadstvister ökar i Sverige 

Tyvärr så ser man att antalet vårdnadstvister ökar i Sverige och att detta skett under en längre tid. En vårdnadstvist tar vid om den ena vårdnadshavaren stämmer den andra och om denne motsätter sig detta så inleds också tvisten. I många fall är det berättigat att inleda en vårdnadstvist – i andra så är det mer tveksamt.

 Tyvärr ser man, gällande det senare, att det kan handla om faktorer som hämnd och svartsjuka som bakomliggande orsaker. Barnen används som ett slagträ för att skada den forne partnern. Är du den vårdnadshavare som blivit stämd och som behöver försvara din rätt till fortsatt vårdnad så rekommenderas du att anlita en advokatbyrå som specialiserat sig på familjerätt i allmänhet och på vårdnadstvister i synnerhet. Det ger dig goda chanser att även fortsatt få vårdnad om dina barn. 

Rätt hjälp gör skillnad 

Från statens sida så utgår man alltid från barnens bästa och just i det här fallet – vid en skilsmässa eller en separation – så är det fortsatt gemensam och delad vårdnad. Men, det finns också åtskilliga exempel på där ena parten fått ensam vårdnad efter en vårdnadstvist. 

I många fall så handlar det då också om att den ena parten har hjälp av en advokatbyrå medan den andra på egen hand för sin talan. Rätt juridisk hjälp gör, helt enkelt, skillnad. Novum är en advokatbyrå som har lång vana och erfarenhet av olika familjerättsliga mål.