Kategorier
Juridik

Arvstvist – juridisk hjälp och rådgivning viktigt 

Att sörja en närstående är en process som tar lång tid och där vi alla är olika. Sorgen kommer i många skepnader. Vissa syns det inte alls på, andra är ledsna under en lång tid och vissa kan bära sin sorg med ett stoiskt lugn och till synes verka oberörda. 

Det finns alltid en sorg och det ska man ta på allvar. Tyvärr så kan en närståendes död också leda till infekterade konflikter mellan släkt och familj. Ett arv ska fördelas och i samband med detta så kan också en arvstvist inledas. Det handlar då om att en person anser sig ha rätt att ärva någonting som en annan person också anser sig ha rätt till. 

Kan handla om mycket pengar och värden 

I många fall kan det också handla om ganska stora ekonomiska värden i form av hus, bilar, båtar, fritidshus och exempelvis en aktieportfölj. Vilket, naturligtvis, gör att en arvstvist kan vara svår att undvika om man hamnar i den situationen. Man kan, genom att få ärva, få en tryggare framtid för sig själv och den egna familjen. Hur gör man? Det första steget är att ta hjälp av specialister på arvstvister i form av jurister som nischat sig mot detta område inom det juridiska fältet familjerätt. 

Rätt hjälp gör skillnad 

Genom att anlita en jurist så får man A) en person som vet hur vår svenska arvsrätt ser ut och B) som kan hjälpa till att både medla, sköta kommunikationen och se till att eventuellt hitta en lösning som kan passa alla inblandade. Just arvsrätten är viktig att både vara medveten om och följa. Det är den som reglerar vilka som ska ärva och i vilken ordning. 

Det må låta glasklart, men det handlar om en ganska knivig djungel att ta sig igenom för en lekman. Du kanske tror, anser och tycker att du ska ärva – men arvsrätten säger något helt annat. Med rätt juridisk hjälp direkt kan en arvstvist undvikas.