Kategorier
Familj & Barn

Vårdnadstvist Stockholm – så klarar du den 

Hur kan man vinna en vårdnadstvist i Stockholm? Den frågan är givetvis vanligt förekommande hos personer som befinner sig i en sådan – men svaret är att det helt beror på hur situationen ser ut. Varje vårdnadstvist i Stockholm är unik och behandlas också på ett unikt sätt, men med en gemensam nämnare i att man alltid från rättens sida utgår från vad som är bäst för barnen. 

Just gällande vårdnad så är grundprincipen att barn har det bäst med gemensam vårdnad och detta kan också innebära att du som exempelvis söker ensam vårdnad har en ganska tung bevisbörda att presentera tillsammans med ditt juridiska ombud. 

Använd inte barnen som slagträn 

Att skiljas kan ta fram det sämsta hos en person och många kan i samband med att man exempelvis blivit lämnad söka sätt att hämnas. Tyvärr kan detta innebära att barnen dras in i konflikten och används som slagträn för att skada den andra. Detta är tyvärr inte ovanligt att se i samband med att en vårdnadstvist äger rum. 

Rådet här är ganska givet: ta ett steg tillbaka, agera vuxet, tänk på dina barn och använd inte dessa som ett sätt att ge tillbaka på din forne partner. Det finns dessutom en uppenbar risk i att ett sådant nedrigt beteende kan slå åt andra hållet också där det visar att det kanske är du som är olämplig som vårdnadshavare. 

Samarbetssamtal kan lösa upp knutar 

Andra fall kan vara mer nödvändiga – och vissa absolut nödvändiga – att inleda en vårdnadstvist i Stockholm för. Det senare kan handla om våld, hot, droger, psykisk ohälsa – miljöer där barnen kan fara illa. I många fall kan det även handla om uppenbara samarbetsproblem som en bakomliggande orsak till varför en vårdnadstvist i Stockholm inleds.

 Hjälp finns att få – både i form av juridiska ombud och i form av kommunala insatser. Varje kommun i Sverige erbjuder samarbetssamtal till personer i en vårdnadstvist där man får sitta ner och hitta konstruktiva lösningar tillsammans med sakkunniga. Påfallande ofta ger dessa samtal effekt. Man hittar bättre vägar att kommunicera, man hittar lösningar för exempelvis boende och man inser att en vårdnadstvist kan drabba dem man älskar mest – sina barn.