Kategorier
Familj & Barn

Familjerätt i Stockholm som måste lägga sig i

Familjerätt i Stockholm avgör ibland vad som är bäst för familjen. I synnerhet barnen. Det kan tyckas konstigt att staten lägger sig i, men det är så lagarna i familjerätt är formulerade.

Att lösa saker inom familjen är inte alltid möjligt. Även om man tycker att staten inte borde blanda sig i era familjeangelägenheter ni sitter hemma och diskuterar över köksbordet. Det ska de förstås inte heller. Inte när det är på den nivån. Men när det handlar om sådant som till exempel rör vårdnadstvister och umgängesrätt är det inte alltid säkert att man kan låta familjerna lösa allting själva. Det är då familjerätt aktualiseras, och familjerätt i Stockholm specifikt om man bor i huvudstaden. I familjerätten finns nämligen till exempel föräldrabalken, den som bland annat säger att barnets bästa alltid ska gå först. Och ibland har farbror staten en annan uppfattning om vad som är barnets bästa än föräldrarna.

Familjerätt inbegriper även namnlagen

Staten har med andra ord ett stort ansvar. Det är lagarna inom familjerätt som ibland avgör hur framtiden för barn och familjer ska se ut. Inte bara vårdnadsfrågor. Ibland till och med lite mer banala frågor som vad barnet ska heta. Du kan inte döpa ditt barn till vad som helst. Det sätter namnlagen stopp för. Och namnlagen, den ryms nämligen också inom familjerätt. Så två saker är med andra ord klara. Föräldrarna avgör inte alltid vad som är bäst för barnet. Och du kan inte alltid ge ditt barn det namn du själv vill.